The Next Web: Jonathan MacDonald over ‘The Future Sense’ en onzinnigheid van ‘digitale revoluties’

 

Drie dingen zijn vitaal en vooral niet ‘owning the mind’

MacDonald haalt aan het einde van keynote zijn drie belangrijke punten van advies aan:

1 We moeten ons meer richten op zaken waar we echt passie mee hebben: ‘Meaningful missions’.

2 Privacy is gemeengoed maar ook een wapen en grote issue geworden. We moeten ons afzetten tegen organisaties die onze geest en privégegevens willen bezitten.

3 Bouw de toekomst die jij wilt. Denk goed na wat je bouwt en waaraan je bouwt want.. het zou zo maar eens werkelijkheid kunnen gaan worden. We moeten opletten wat we opbouwen en waarmee we onze generaties hierna mee voorzien.

 

AtMost.TV? We fully produce event-videos, viral videos, video-interviews, informational videos and (social video) teasers.

atmosttvAtMost.TV (part of the AtMost company) is specialized in the video-hosting, producing and directing of social and web videos. We fully produce event-videos, viral videos, video-interviews, informational videos and (social video) teasers. We also produce (live) streaming video-productions:

– different educated professional video-hosts

– interviews and voice-overs in Dutch, German and English

– design of video infographics and text layer graphics

– producing videos for event, business, product, campaign

– hands on production, small crew for cost-efficient productions

Do you want a teasing video for your event, productlaunch, presentation? An video-interview? Streaming webTV?

Ook een event, viral of buzzing video? Een interview? WebTV?

Please mail us, mail ons op info@atmost.tv